Mladý začínajúci farmár

Mladý ľudia majú záujem o chov oviec, ale nemajú kompletný prístup k informáciám “ako začať”

Našim cieľom je poskytovať tieto informácie všetkým mladým aj začínájúcim novým farmárom

Chceme zvyšiť odborný a kvalitný chov oviec a kôz na Slovensku, pomôcť školiť počas celého roka on-line formou aj formou osobnej účasti, organizovať webináre pre farmárov podľa oblastí a tém záujmu minimálne 1 krát mesačne (napr. založenie, zlepšenie chovu, postup pri kontrole úžitkovosti, CEHZ, a pod.)

Od založenia nášho občianskeho združenia sa aktívne zapájame do rozvoja a podpory ovčiarstva formou spoluorganizovania akcií s touto tématikou. Organizujeme HACCP školenia, výrábame syr, školíme chov a zdravie zvierat.

Termíny najbližších školení

Nižšie nájdete prehľad plánovaných webinárov a školení.

14.02.2023

Farma Kamenica

Hygienická príručka na zásadách HACCP pre výrobu a predaj výrobkov z ovčieho mlieka v salašníckych podmienkach – ovčí hrudkový syr na priamu spotrebu, ovčí údený syr, žinčica, bačovská bryndza, parenice, korbáčiky

Účasť: prezenčne

Farma Kamenica, okres Sabinov

21.02.2023

Koliba Papradno

Hygienická príručka na zásadách HACCP pre výrobu a predaj výrobkov z ovčieho mlieka v salašníckych podmienkach – ovčí hrudkový syr na priamu spotrebu, ovčí údený syr, žinčica, bačovská bryndza, parenice, korbáčiky

Účasť: prezenčne

Koliba Papradno, Papradno č. 1507, okres Považská Bystrica

28.02.2023

Banská Bystrica

Hygienická príručka na zásadách HACCP pre výrobu a predaj výrobkov z ovčieho mlieka v salašníckych podmienkach – ovčí hrudkový syr na priamu spotrebu, ovčí údený syr, žinčica, bačovská bryndza, parenice, korbáčiky

Účasť: prezenčne

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

28.02.2023

On-line prednáška ukončená testom

Hygienická príručka na zásadách HACCP pre výrobu a predaj výrobkov z ovčieho mlieka v salašníckych podmienkach – ovčí hrudkový syr na priamu spotrebu, ovčí údený syr, žinčica, bačovská bryndza, parenice, korbáčiky

Účasť: on-line

Osvedčenia budú zasielané poštou po vyplnení testu on-line

10.11.2022

Mladý chovateľ kôz a oviec

školiteľ: Ing. Andrej Smetanka

Účasť: on-line

20.10.2022

Šľachtenie a CEHZ

školiteľ: Ing. Slavomír Reľovský 

Účasť: on-line

22.09.2022

Výroba syra

školitelia Martina a Peter Angelovičovci

Účasť: on-line

22.02.2022

MVDr. Fridolín Pokorný

hygienický balíček, systém kontroly kvality ovčieho/kozieho mlieka a ovčích/kozích mliečnych výrobkov

Účasť: prezenčne

Farma Kamenica, okres Sabinov

Účastníci musia spĺňať aktuálne platné hygienické opatrenia 

08.03.2022

MVDr. Fridolín Pokorný

hygienický balíček, systém kontroly kvality ovčieho/kozieho mlieka a ovčích/kozích mliečnych výrobkov

Účasť: prezenčne + online (link bude zverejnený pred seminárom)

on-line prednáška, ukončená testom, osvedčenia budú zasielané poštou po vyplnení testu on-line

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

Účastníci musia spĺňať aktuálne platné hygienické opatrenia 

01.03.2022

MVDr. Fridolín Pokorný

hygienický balíček, systém kontroly kvality ovčieho/kozieho mlieka a ovčích/kozích mliečnych výrobkov

Účasť: prezenčne

Stredné odborné učilište stavebné, Tulipánová 2, Žilina

Účastníci musia spĺňať aktuálne platné hygienické opatrenia 

07. marca 2022 /pondelok/,17:00

Bc. Andrej Smetanka

Mladý začínajúci chovateľ kôz

22.marca, 17:00-20:00

Ing. Slavomír Reľovský

organizačné aspekty chovu oviec a šľachtiteľská práca

23.marca, 16:00-18:00

Ing. Pavla Rosinčinová,Ing.Marcel Benkei

Plemenársky informačný systém,Centrálna evidencia oviec a kôz

Účasť: online- https://meet.google.com/cyo-hxif-bpw 

24.marca, 17:00-20:00

Ing. Peter Angelovič

založenie farmy, odbyt, výroba syra

28.marca, 17:00-20:00

Ing. Anna Kováčiková

podporné mechanizmy v chove oviec a kôz

17.marca, 17:00-20:00

Ing. Igor Nemčok

chovateľský rok v chove oviec